Stevige Vlaamse subsidies voor NAVIGO Visserijmuseum & Abdijmuseum Ten Duinen

Het NAVIGO Visserijmuseum en het Abdijmuseum Ten Duinen kunnen zich verheugen op aanzienlijk verhoogde jaarlijkse werkingssubsidies van respectievelijk 298.000 en 258.000 euro van de Vlaamse Overheid voor de periode 2024-2028. In vergelijking met de vorige beleidsperiode, waarin elk museum jaarlijks 120.000 euro ontving, is dit een duidelijke blijk van waardering. Burgemeester Marc Vanden Bussche en schepen voor Cultuur Stéphanie Anseeuw zijn verheugd over deze erkenning.

Geleverde inspanningen gerespecteerd en gewaardeerd

Gemeentelijke musea moeten om de vijf jaar een beleidsplan indienen bij het departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse Overheid om in aanmerking te komen voor subsidies als collectiebeherende instellingen. De verdubbeling van de ondersteuning voor beide musea voor de komende beleidsperiode 2024-2028 is buitengewoon goed nieuws voor het erfgoed waar ze zich voor inzetten. In dezelfde subsidieronde zijn er in totaal 51.537.000 euro aan subsidies toegekend aan 79 organisaties, wat een stijging van 18 miljoen euro betekent. Dit illustreert de investering van Vlaanderen in culturele erfgoedorganisaties, waaronder de musea van Koksijde, zoals ook opgemerkt wordt door burgemeester Marc Vanden Bussche.

“Dit is een fijne waardering van Vlaanderen voor de inspanningen die de gemeente levert om de werking van beide gemeentelijke musea op niveau te houden”, vertelt een fiere burgervader. Ook schepen van Cultuur Stéphanie Anseeuw bevestigt dat de subsidies een pluim zijn voor het harde werk van beide musea, die ook heel wat vernieuwingen in petto hebben. “Zo zal NAVIGO in september 2024 openen met een volledig vernieuwd museum en krijgt ook het Abdijmuseum een uitbreiding op Ten Bogaerde.”

Abijmuseum Ten Duinen-Sofhie Legein
Abijmuseum Ten Duinen

Voorbeeldwerkingen immaterieel erfgoed & onderzoek

Op 21 juni werden de definitieve adviezen gepubliceerd voor de periode 2024-2028. Beide musea hebben beleidsplannen opgesteld die voldoen aan de talrijke voorwaarden en accenten die zijn vastgesteld, wat heeft geleid tot de toekenning van jaarlijkse werkingssubsidies.

Bij het NAVIGO Visserijmuseum wordt met name de inzet voor immaterieel cultureel erfgoed, zoals het dossier van de garnaalvisserij te paard, positief beoordeeld. De sterke verbinding van het museum met de cultureel-erfgoedgemeenschap van de visserij blijft een lichtend voorbeeld voor de sector.

De aandacht voor onderzoek is dan weer de sterkte van het Abdijmuseum Ten Duinen, waar men zelfs spreekt van een voorbeeldwerking op het vlak van onderzoeken, zowel binnenshuis als door de actieve participatie aan Vlaamse en internationale onderzoekstrajecten.

Ingang nieuwe NAVIGO Visserijmuseum
Ingang nieuwe NAVIGO Visserijmuseum